FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse grundades stiftelsen Uppstart Landskrona 2013. En stiftelse som drivs genom ett kompetent och engagerat samarbete mellan lokala företagspartners och investerare.
 Idén är enkel: Fler människor ska ges möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Att få fler invånare i arbete är utan tvekan en av

Landskronas största utmaningar, inte minst för att lösa

integrationen. Att ha ett jobb ger stolthet, respekt och

självförtroende. Den känslan borde alla få ha. Genom

Uppstart Landskrona kan vi nå företagare som har den

breda kompetens och de kontaktytor som behövs för

att öka antalet arbetstillfällen i Landskrona.

Tillsammans med mig är ett antal välkända och

framgångsrika entreprenörer beredda att ta ett gemensamt

samhällsansvar för att få fler människor i arbete

genom att satsa tid och bidra med nätverk och kapital

till Landskronas framtid.

Vägen vi har valt är att erbjuda lösningar till dig som företagare genom rådgivning, coachning och finansiellt stöd. Allt för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig att lyckas ta nästa steg i företagandet, och därmed kunna anställa fler personer.

Vi vänder oss till i huvudsak tre målgrupper: Företag som står inför ett generationsskifte inom en snar framtid, befintliga företag med fler än fem anställda samt samhällsentreprenörer – vilket vi definierar som framtida företag med inriktning på att skapa sociala värden på ett långsiktigt och affärsmässigt sätt.

Michael Herbing, stiftelsens VD

Vi erbjuder flera olika typer av engagemang, och strukturerna för samarbetet utformas alltid i en

nära dialog mellan Uppstart Landskrona och respektive företag. Till exempel kan det handla om

löpande rådgivning eller förmedling av nya, värdefulla affärskontakter. Vid behov kan vi erbjuda

olika finansieringslösningar, partnerskap samt delaktighet i ett stort och varierat nätverk.

Vårt mål

Uppstart Landskrona är en del av en satsning som ska bidra till att skapa uppåt 100 nya arbetstillfällen per år i regionen. När vi når detta mål blir det inte bara till glädje för de personer som får ett arbete, det kommer även att gynna Landskrona som region i ett större perspektiv. Och, för dig som företagare innebär det inte bara en möjlighet till ökad tillväxt utan även en fantastisk chans att vara delaktig i en satsning för ett positivare och starkare Landskrona.

”Efter framgången med

Uppstart Malmö och de effekter

den satsning har gett, är det mycket

roligt att Uppstart Landskrona nu kör

igång enligt samma koncept.

Att stötta företag i tillväxt så att de

kan, vill och vågar anställa människor

som står utan jobb är ett koncept

som säkert kommer fungera lika bra i

Landskrona som det gjort i Malmö.

Dan Olofsson, investerare

GENERATIONSSKIFTE
FÖRETAG SOM VILL VÄXA
ENTREPRENÖRER

 

Vi ger dig

• En personlig kontaktperson

• Kontakt vid behov, dock minst en gång

   per kvartal

• Marknadsföring via Uppstart Landskronas

   hemsida och andra aktiviteter

• Möjlighet att delta i Uppstart Landskronas

   seminarier och andra utbildnings- och

   nätverksaktiviteter

• Tillgång till stöd via Uppstart Landskronas

   nätverk av samarbetspartners.

Du bidrar med

• Marknadsföring av Uppstart Landskrona,

   utifrån dina resurser

• Ditt företag ställer upp som referens för

   Uppstart Landskronas verksamhet

 

UPPSTART LANDSKRONA - Östervångsplan 15 - 261 44 LANDSKRONA - info@uppstartlandskrona.se